6-9 MARS I KALMAR!
6-9 MARS I KALMAR!

JÄMSTÄLLDHETSFESTIVAL I KALMAR

6-7-8-9 MARS 2019

Föreläsningar - Stina WolLter - Yoga - After Work - Nattklubb - Teater - Bokcirkel - Livemusik

Jämställdhetsfestivalen körs igen 2019!

Queens of Kalmar är en festival som arrangeras den 6:e till 9:e mars 2019 av den ideella föreningen Queens of Kalmar. Festivalens syfte är att lyfta frågor om kvinnors utsatthet och ojämlika livsvillkor, likväl som att synliggöra och hylla kvinnokraft och goda exempel. Festivalen arrangeras i anslutning till Internationella kvinnodagen, eftersom det kommer att lyftas frågor som berör jämställdhet och kvinnors utsatthet. Förhoppningen är att festivalen ska leda till ökad kunskap och inspiration för att göra Kalmar län och världen mer jämställd!

Festivalen arrangerades för första gången 2018 och tack vare ett stort engagemang från volontärer och sponsorer kunde vi arrangera 6 föreläsningar, en kvinnokraftsmässa, en after work med jämställdhetstema, en politisk paneldebatt, en välbesökt nattklubb med särskilt fokus på trygghet och trivsel och flertalet musikframträdanden! Festivalen var också en av anledningarna till att grundarna mottog Kalmar kommuns jämställdhetspris 2018.

Våra sponsorer och samarbetspartners