Tack för den här gången, vi ses igen nästa år!

Queens of Kalmar är en festival som arrangerades den 7:e till 10:e mars 2018 av Våga Välja och Briljanta tillsammans. Festivalens syfte var att lyfta frågor om kvinnors utsatthet och ojämlika livsvillkor, likväl som att synliggöra och hylla kvinnokraft och goda exempel. Veckan fylldes av olika aktiviteter som på olika sätt berörde jämställdhetsfrågor, såsom föreläsningar, politisk paneldebatt samt inspirationsmässa och nattklubbsfinal! Festivalen arrangerades i anslutning till Internationella kvinnodagen, eftersom det lyftes frågor som berör jämställdhet och kvinnors utsatthet. Förhoppningen är att festivalen ska leda till ökad kunskap och inspiration för att göra Kalmar län och världen mer jämställd!

Våra sponsorer och samarbetspartners