Varför Queens of Kalmar?

2017 var året då kvinnor över hela världen samlades under #metoo för att kräva ett slut på övergrepp, sexism, våld, objektifiering och förminskande. Den 22 oktober 2017 anordnades manifestationer över hela Sverige, likaså i Kalmar. #metoo-manifestationen i Kalmar anordnades av Alexandra Durne från Våga Välja, samt Julia Björknert från Briljanta tillsammans. Där och då handlade det om att inte låta det stanna vid en hashtag, men vidare har det kommit att handla om att det inte får stanna vid någonting, någonsin. Jämställdhet är ett föralltid pågående arbete och #metoo blev lågan som tände elden! Genom att anordna festivalen Queens of Kalmar hoppas vi på att kunna sprida kunskap och inspiration så att vi tillsammans kan förändra världen!

Vad händer?

Queens of Kalmar är en festival med fokus på jämställdhet och kvinnokraft! Mellan den 7:e och 10:e mars kommer frågor om jämställdhet att lyftas på olika arenor och nivåer runt om i Kalmar. Oftast förknippas festivaler endast med musik men här vill vi erbjuda så mycket mer; en festival med samhällsnytta! Vi varvar musikaliska framträdanden med utbildande föreläsningar, fokusgrupper och politiska paneldebatter. Nöje och allvar blandas och vi lyfter frågor om utsatthet samt visar på goda och inspirerande exempel. Vår förhoppning är att kunna inspirera andra genom att påvisa var mer arbete krävs, men också vilka goda krafter som finns runtom i länet och landet!

Varför Queens of Kalmar?

2017 var året då kvinnor över hela världen samlades under #metoo för att kräva ett slut på övergrepp, sexism, våld, objektifiering och förminskande. Den 22 oktober 2017 anordnades manifestationer över hela Sverige, likaså i Kalmar. #metoo-faminfestationenen i Kalmar anordnades av Alexandra Durne från Våga Välja, samt Julia Björknert från Briljanta tillsammans. Där och då handlade det om att inte låta det stanna vid en hashtag, men vidare har det kommit att handla om att det inte får stanna vid någonting, någonsin. Jämställdhet är ett föralltid pågående arbete och #metoo blev lågan som tände elden! Genom att anordna festivalen Queens of Kalmar hoppas vi på att kunna sprida kunskap och inspiration så att vi tillsammans kan förändra världen!

Vad händer?

Queens of Kalmar är en festival med fokus på jämställdhet och kvinnokraft! Mellan den 7:e och 10:e mars kommer frågor om jämställdhet att lyftas på olika arenor och nivåer runt om i Kalmar. Oftast förknippas festivaler endast med musik men här vill vi erbjuda så mycket mer; en festival med samhällsnytta! Vi varvar musikaliska framträdanden med utbildande föreläsningar, fokusgrupper och politiska paneldebatter. Nöje och allvar blandas och vi lyfter frågor om utsatthet samt visar på goda och inspirerande exempel. Vår förhoppning är att kunna inspirera andra genom att påvisa var mer arbete krävs, men också vilka goda krafter som finns runtom i länet och landet!

Våra sponsorer och samarbetspartners