Kontaktuppgifter

Vill du kontakta oss av olika anledningar så når du oss enklast via mail, men du kan också hitta oss på Facebook, i form av ett evenemang för Festivalen, samt på Instagram.

Alexandra Durne

Alexandra Durne är 27 år och kommer ursprungligen från Norrköping men flyttade till Kalmar i och med socionomstudier 2012. När hon tagit sin socionomexamen blev hon kvar i Kalmar, och arbetar nu bland annat som skolkurator men driver också Våga Välja, där hon föreläser om sexuellt våld och utsatthet, bemötande, samt normer och strukturer som upprätthåller attityder kring skuld och skam för de som utsatts för övergrepp.

✉ kontakt@vagavalja.nu

Alexandra Durne

Alexandra Durne är 27 år och kommer ursprungligen från Norrköping men flyttade till Kalmar i och med socionomstudier 2012. När hon tagit sin socionomexamen blev hon kvar i Kalmar, och arbetar nu bland annat som skolkurator men driver också Våga Välja, där hon föreläser om sexuellt våld och utsatthet, bemötande, samt normer och strukturer som upprätthåller attityder kring skuld och skam för de som utsatts för övergrepp.

✉ kontakt@vagavalja.nu

Julia Björknert

Julia Björknert är 25 år gammal och är uppvuxen på Öland. Sedan 2012 bor hon i Kalmar och det är också här hon har tagit sin kandidatexamen i mediekommunikationsvetenskap. Nu arbetar hon som projektledare på Fryshuset Småland/Öland. Julia driver även initiativet Briljanta tillsammans som arbetar upplysande och utbildande i frågor som rör sex och relationer, sexuellt våld, normer och hbtq-frågor. Briljanta tillsammans sprider kunskap om dessa frågor ur ett personligt perspektiv och kämpar samtidigt för allas rätt till sin egen sexualitet – en sexualitet fri från sexuellt våld och accepterad oavsett läggning.

✉ kontakt@briljantatillsammans.se

Julia Björknert

Julia Björknert är 25 år gammal och är uppvuxen på Öland. Sedan 2012 bor hon i Kalmar och det är också här hon har tagit sin kandidatexamen i mediekommunikationsvetenskap. Nu arbetar hon som projektledare på Fryshuset Småland/Öland. Julia driver även initiativet Briljanta tillsammans som arbetar upplysande och utbildande i frågor som rör sex och relationer, sexuellt våld, normer och hbtq-frågor. Briljanta tillsammans sprider kunskap om dessa frågor ur ett personligt perspektiv och kämpar samtidigt för allas rätt till sin egen sexualitet – en sexualitet fri från sexuellt våld och accepterad oavsett läggning.

✉ kontakt@briljantatillsammans.se

Alexandra Durne

Alexandra Durne är 27 år och kommer ursprungligen från Norrköping men flyttade till Kalmar i och med socionomstudier 2012. När hon tagit sin socionomexamen blev hon kvar i Kalmar, och arbetar nu bland annat som skolkurator men driver också Våga Välja, där hon föreläser om sexuellt våld och utsatthet, bemötande, samt normer och strukturer som upprätthåller attityder kring skuld och skam för de som utsatts för övergrepp.

✉ kontakt@vagavalja.nu

Julia Björknert

Julia Björknert är 25 år gammal och är uppvuxen på Öland. Sedan 2012 bor hon i Kalmar och det är också här hon har tagit sin kandidatexamen i mediekommunikationsvetenskap. Nu arbetar hon som projektledare på Fryshuset Småland/Öland. Julia driver även initiativet Briljanta tillsammans som arbetar upplysande och utbildande i frågor som rör sex och relationer, sexuellt våld, normer och hbtq-frågor. Briljanta tillsammans sprider kunskap om dessa frågor ur ett personligt perspektiv och kämpar samtidigt för allas rätt till sin egen sexualitet – en sexualitet fri från sexuellt våld och accepterad oavsett läggning.

✉ kontakt@briljantatillsammans.se

Våra sponsorer och samarbetspartners